بایگانی نوشته‌ها


ورق استیل بگیر 430

ورق استیل بگیر 430 دارای درصد پایین کربن می باشد و به دلیل داشتن خاصیت مغناطیسی به آن ورق استیل بگیر می گویند.

021-67265
تلفن
021-67265
تلفن
ارتباط با رخ لیزر 09128001606