زانو دوسر استیل در سایزهای 16،38،51  و همچنین در ابعاد 40*40 موجود است در فرایند نصب نرده و پروفیل در پاگردها و زاویه ها پس از تثبیت زاویه آن توسط پیچ آلن با پرچ و یا مته به نرده متصل میشود این  زانو ها همانند باقی اتصالات در رنگ های استیل و طلایی و با کیفیت مرغوب در استیل رخ موجود است